29-05-2017 10:59:07

Trường hợp pin laptop mới mua về sạc đầy 98% nhưng khi rút sạc ra thì có biểu tượng dấu chấm than vàng.

Hướng khắc phục

Dấu chấm than vàng là dấu hiệu báo pin yếu thường được đặt 7-10 % thời lượng pin, có thể Laptop của bạn đang cài đặt là 98%. Vì thế bạn chỉ cần vào control Panel và chọn Power Options để cài đặt lại cho máy.

FOLLOW US: