Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad 20V-3.25A-65W 4.0MM*1.7MM (Đầu Số 5)

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad  20V-3.25A-65W 4.0MM*1.7MM (Đầu Số 5)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 572,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-2.25A-45W USB ADLX45NLC3 36200246

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-2.25A-45W USB ADLX45NLC3 36200246

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 418,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-4.5A-90W-5.5MM*2.5MM (Đầu thường) PA-1900-56LC

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-4.5A-90W-5.5MM*2.5MM (Đầu thường) PA-1900-56LC

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 530,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-2.25A-45W Type C (USB-C) ADLX45YCC3A

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-2.25A-45W Type C (USB-C) ADLX45YCC3A

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-4.5A-90W-Đầu USB

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-4.5A-90W-Đầu USB

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 550,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad B50-10/ 100 710s/ Yoga 710/ 510/ Lenovo 20V-3.25A-65W 4.0MM*1.7MM (Đầu Số 5)

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad B50-10/ 100 710s/ Yoga 710/ 510/ Lenovo 20V-3.25A-65W 4.0MM*1.7MM (Đầu Số 5)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 520,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad 100s/ Yoga 310/ Yoga 510/ PA-1450-55LL - Lenovo 20V-2.25A-45W 4.0MM*1.7MM(Đầu số 5)

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad 100s/ Yoga 310/ Yoga 510/ PA-1450-55LL - Lenovo 20V-2.25A-45W 4.0MM*1.7MM(Đầu số 5)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 490,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6/ P51s/ T470/ T470s/ T570/ X1 Tablet/ X270/ X280 - Lenovo 20V-3.25A-65W Type C (USB-C)

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6/ P51s/ T470/ T470s/ T570/ X1 Tablet/ X270/ X280 - Lenovo 20V-3.25A-65W Type C (USB-C)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 850,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Yoga 3 Pro Miix 2 11/ MIIX 2/ Yoga 3 11 1170/ Yoga 3 14 1470 - Lenovo 20V 2.0A/ 5.2V 2.0A - 40W -YOGA 3

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Yoga 3 Pro Miix 2 11/ MIIX 2/ Yoga 3 11 1170/ Yoga 3 14 1470 - Lenovo 20V 2.0A/ 5.2V 2.0A - 40W -YOGA 3

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 3000 Y400/ 3000 F50A - Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM PA-1650-56LC

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 3000 Y400/ 3000 F50A - Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM PA-1650-56LC

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad T440/ T440s/ T450/ T450s/ T460/ T550/ X240/ X250/ X260/ W550s/ L450/ L460/ P50s - Lenovo 20V-3.25A-65W- Đầu USB

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad T440/ T440s/ T450/ T450s/ T460/ T550/ X240/ X250/ X260/ W550s/ L450/ L460/ P50s - Lenovo 20V-3.25A-65W- Đầu USB

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 490,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad T420s/ T430s - Lenovo 20V-3.25A-65W-7.9MM*5.5MM

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad T420s/ T430s - Lenovo 20V-3.25A-65W-7.9MM*5.5MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo IdeaPad S300/ S400/ S400U/ S405 - Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo IdeaPad S300/ S400/ S400U/ S405 -  Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444/ 3448/ 3460 - Lenovo 20V-3.25A-65W - Đầu USB

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444/ 3448/ 3460 - Lenovo 20V-3.25A-65W - Đầu USB

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 490,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad T470/ T470s/ T570/ - Lenovo 20V-3.25A-65W - Đầu USB

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo ThinkPad T470/ T470s/ T570/  - Lenovo 20V-3.25A-65W - Đầu USB

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 444,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng/ Sạc Lenovo/ Adapter Lenovo G400s/ G405s/ G410s/ G500s/ G505s/ G510s/ S410p - Lenovo 20V-3.25A-65W-7.9MM*5.5MM

Sạc Laptop Chính Hãng/ Sạc Lenovo/ Adapter Lenovo G400s/ G405s/ G410s/ G500s/ G505s/ G510s/ S410p - Lenovo 20V-3.25A-65W-7.9MM*5.5MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo IdeaPad Y430/ V450/ V430A/ V450A/ Y430A/ Y430G - Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo IdeaPad Y430/ V450/ V430A/ V450A/ Y430A/ Y430G - Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad Y450/ Y450A/ Y450G/ Y550/ Y550A/ Y550P - Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Ideapad Y450/ Y450A/ Y450G/ Y550/ Y550A/ Y550P - Lenovo 20V-3.25A-65W-5.5MM*2.5MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Thinkpad X300/ X301 - Lenovo 20V-3.25A-65W-7.9MM*5.5MM

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Thinkpad X300/ X301 - Lenovo 20V-3.25A-65W-7.9MM*5.5MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Thinkpad X220/ X220I/ X230/ X230I/ X230S - Lenovo 20V-4.5A-90W-7.9MM*5.5MM

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo Thinkpad X220/ X220I/ X230/ X230I/ X230S  - Lenovo 20V-4.5A-90W-7.9MM*5.5MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 530,000 đ

FOLLOW US: