PIN/BATTERY LAPTOP CHÍNH HÃNG DELL Inspiron 17 7000, 7778, 7779, 7786, 7773, 15 7577, G3 3579/3779, G5 5587, G7 7588/ Latitude 13 3380, 14 3490, 15 3590/3580, 81PF3, 081PF3 (56Wh 4-cell) 33YDH

PIN/BATTERY LAPTOP CHÍNH HÃNG DELL Inspiron 17 7000, 7778, 7779, 7786, 7773, 15 7577, G3 3579/3779, G5 5587, G7 7588/ Latitude 13 3380, 14 3490, 15 3590/3580, 81PF3, 081PF3 (56Wh 4-cell) 33YDH

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,550,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-4.5*3.0

Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-4.5*3.0

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-4.74A-90W-4.5*3.0

Sạc / Adapter Asus 19V-4.74A-90W-4.5*3.0

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 516,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W-3.0*1.1

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 372,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-3.0*1.1

Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-1.75A-33W ĐS4 4.0*1.35

Sạc / Adapter Asus 19V-1.75A-33W ĐS4 4.0*1.35

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 396,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W ĐS4 4.0*1.35

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W ĐS4 4.0*1.35

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 420,000 đ

Sạc/ Adapter Asus 19V-2.37A-45W-5.5*2.5

Sạc/ Adapter Asus 19V-2.37A-45W-5.5*2.5

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 384,000 đ

Sạc Lenovo 20V-2.25A-45W-TYPE C

Sạc Lenovo 20V-2.25A-45W-TYPE C

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

Sạc Lenovo 20V-4.5A-90W-Đầu USB

Sạc Lenovo 20V-4.5A-90W-Đầu USB

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 540,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V-2.37A-45W-5.5*1.7

Sạc/ Adapter Acer 19V-2.37A-45W-5.5*1.7

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 384,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.27A- 45W 5.5*2.5

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.27A- 45W 5.5*2.5

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.37A-45W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.37A-45W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A-65W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A-65W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 432,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 4.74A-90W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 4.74A-90W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 516,000 đ

Sạc Dell / Sạc Laptop Dell/ Adapter Laptop Chính Hãng DELL USB C/ TYPE C Dell 20V-3.25A-65W-TYPE C (0val)

Sạc Dell / Sạc Laptop Dell/  Adapter Laptop Chính Hãng DELL USB C/ TYPE C Dell 20V-3.25A-65W-TYPE C (0val)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 876,000 đ

Battery Pin Laptop Chính Hãng Acer SWIFT 3 SF315-52/ AC14B18K (48Wh,4 cells)

Battery Pin Laptop Chính Hãng Acer SWIFT 3 SF315-52/ AC14B18K  (48Wh,4 cells)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,150,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-6.32A- 120W 5.5mm*2.5mm

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-6.32A- 120W 5.5mm*2.5mm

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

FOLLOW US: