19-08-2015 10:00:01

Nền tảng:

- Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động.

- Hợp tác chặt chẽ với đối tác trên tinh thần tin tưởng, tôn trọng, bình đẳng vì sự thành công, thắng lợi chung của cả hai bên.

- Luôn lấy chất lượng sản phẩm và uy tín DN la mục tiêu phấn đấu. 

- Định hướng DN phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi:

- Chất lượng hàng đầu;

- Dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp;

- Đối tác tin cậy;

- Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết;

- Phát triển bền vững.

FOLLOW US: