PIN/BATTERY LAPTOP CHÍNH HÃNG DELL Inspiron 17 7000, 7778, 7779, 7786, 7773, 15 7577, G3 3579/3779, G5 5587, G7 7588/ Latitude 13 3380, 14 3490, 15 3590/3580, 81PF3, 081PF3 (56Wh 4-cell) 33YDH

PIN/BATTERY LAPTOP CHÍNH HÃNG DELL Inspiron 17 7000, 7778, 7779, 7786, 7773, 15 7577, G3 3579/3779, G5 5587, G7 7588/ Latitude 13 3380, 14 3490, 15 3590/3580, 81PF3, 081PF3 (56Wh 4-cell) 33YDH

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,550,000 đ

Battery Pin Dell Precision 15 (7510) / 17 (7710) 6-cell 91Wh MFKVP

Battery Pin Dell Precision 15 (7510) / 17 (7710) 6-cell 91Wh MFKVP

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,550,000 đ

PIN (Battery) Laptop Chính Hãng Dell Latitude E7470/ E7270/ 7CJRC 3-Cell 42Wh

PIN (Battery) Laptop Chính Hãng Dell Latitude E7470/ E7270/ 7CJRC 3-Cell 42Wh

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,550,000 đ

PIN/Battery Laptop Chính Hãng Dell Latitude 12 7000/ 7280, 7290/13 7000, 7390, 7380/14 7000 7480 7490/ E7480 E7280 (11.4V-43Wh) DJ1J0, 2X39G; 0DM3WC; DM3WC; C27RW; PGFX4; 9W9MX

PIN/Battery Laptop Chính Hãng Dell Latitude 12 7000/ 7280, 7290/13 7000, 7390, 7380/14 7000 7480 7490/ E7480 E7280 (11.4V-43Wh) DJ1J0, 2X39G; 0DM3WC; DM3WC; C27RW; PGFX4; 9W9MX

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,450,000 đ

PIN/ Battery Laptop Chính hãng Dell Latitude 12 7000 7280 7290/13 7000 7390 7380/14 7000 7480 7490/ E7480/ E7280/ 7.6-60Wh-4Cell F3YGT 2X39G

PIN/ Battery Laptop Chính hãng Dell Latitude 12 7000 7280 7290/13 7000 7390 7380/14 7000 7480 7490/ E7480/ E7280/ 7.6-60Wh-4Cell F3YGT 2X39G

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,550,000 đ

PIN/Battery Laptop Chính Hãng Dell Latitude 5580, 5480, 5280, 5290, 5590, 5490, 5491, 5495, 5591, E5480, E5580, E5490, E5491, E5590 ,E5591, Precision 3520, 7520, 3530 GJKNX, 93FTF, GD1JP, 0GD1JP, DV9NT, DY9NT, 0DY9NT, 3DDDG, 5YHR4, 451-BBZG

PIN/Battery  Laptop Chính Hãng Dell Latitude 5580, 5480, 5280, 5290, 5590, 5490, 5491, 5495, 5591, E5480, E5580, E5490, E5491, E5590 ,E5591, Precision 3520, 7520, 3530 GJKNX, 93FTF, GD1JP, 0GD1JP, DV9NT, DY9NT, 0DY9NT, 3DDDG, 5YHR4, 451-BBZG

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,550,000 đ

Pin / Battery Laptop chính hãng Dell XPS 13 9343/ 9350/ 13D-9343/ 13D-9343-1808T/ JHXPY, 5K9CP, 0N7T6, 0DRRP, RWT1R, DIN02, TM9HP, 0JHXPY, PW23Y, RNP72, TP1GT, P54G, JD25G (7,4 V- 52Wh-4Cell)

Pin / Battery Laptop chính hãng Dell XPS 13 9343/ 9350/ 13D-9343/ 13D-9343-1808T/ JHXPY, 5K9CP, 0N7T6, 0DRRP, RWT1R, DIN02, TM9HP, 0JHXPY, PW23Y, RNP72, TP1GT, P54G, JD25G (7,4 V- 52Wh-4Cell)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,450,000 đ

Battery Pin Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 14 (7437) 5KG27 58Wh

Battery Pin Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 14 (7437) 5KG27 58Wh

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,400,000 đ

Battery Pin Laptop Chính hãng Dell Inspiron 13 (7370 / 7373), F62G0, F62GO 38Wh-3Cell

Battery Pin Laptop Chính hãng Dell Inspiron 13 (7370 / 7373), F62G0, F62GO 38Wh-3Cell

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,400,000 đ

Battery / Pin Laptop Chính hãng Dell XPS 15 9550 4GVGH 84Wh

Battery / Pin Laptop Chính hãng Dell XPS 15 9550 4GVGH 84Wh

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,800,000 đ

Battery Pin Laptop Chính hãng Dell XPS 15 9550, Precision 5510, RRCGW, 0RRCGW 56Wh 3Cell

Battery Pin Laptop Chính hãng Dell XPS 15 9550, Precision 5510, RRCGW, 0RRCGW 56Wh 3Cell

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,500,000 đ

Battery / Pin Laptop Chính hãng Dell Latitude 11 (5175 / 5179) Tablet 35Wh VHR5P 4 cell

Battery / Pin Laptop Chính hãng Dell Latitude 11 (5175 / 5179) Tablet 35Wh VHR5P 4 cell

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,250,000 đ

Pin / Battery Laptop Chính hàng Dell Inspiron 15 7559 7567 357F9 71JF4 6 cell

Pin / Battery Laptop Chính hàng Dell Inspiron 15 7559 7567 357F9 71JF4 6 cell

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,250,000 đ

PIN DELL VOSTRO 3460 3560 5468 14R (5420) 48Wh 8858X

PIN DELL VOSTRO 3460 3560 5468 14R (5420)  48Wh 8858X

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,250,000 đ

Pin Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 15 (7547)/ 15 (7548)/ DELL VOSTRO 14-5459/ 5459D D2VF9 0PXR51 43Wh 4-cell

Pin Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 15 (7547)/ 15 (7548)/ DELL VOSTRO 14-5459/ 5459D D2VF9 0PXR51 43Wh 4-cell

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,250,000 đ

Battery (Pin) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 17 7737 15 7537 G4YJM 062VNH T2T3J F7HVR 58Wh

Battery (Pin) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 17 7737 15 7537 G4YJM 062VNH T2T3J F7HVR 58Wh

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,250,000 đ

Battery (Pin) Laptop Chính Hãng DELL XPS 13 9350 XPS 13-9343 - 56Wh - JHXPY 0JHXPY 5K9CP 90V7W

Battery (Pin) Laptop Chính Hãng DELL XPS 13 9350 XPS 13-9343 - 56Wh  - JHXPY 0JHXPY 5K9CP 90V7W

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,450,000 đ

Pin Laptop Chính hãng DELL Inspiron 1420 Vostro 1400 FT080, FT095, MN151, MN154, NB331, 312-0543, 312-0584, 312-0585, 312-0580

Pin Laptop Chính hãng DELL Inspiron 1420 Vostro 1400 FT080, FT095, MN151, MN154, NB331, 312-0543, 312-0584, 312-0585, 312-0580

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 499,000 đ

Battery (Pin) Laptop Chính Hãng Dell XPS 15 9530 Precision M3800 245RR 0H76MY H76MV 07D1WJ 91Wh

Battery (Pin) Laptop Chính Hãng Dell XPS 15 9530 Precision M3800 245RR 0H76MY H76MV 07D1WJ  91Wh

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,750,000 đ

PIN/Battery Laptop Chính hãng Dell Inspiron 15 (5568), 13 (5368), 13 (5378), 15 (7569), 13 (7368), 15 (7579), 15 (5578), 13 (7378), 15 (5567), 15 (5565), 17 (5767), 17 (5765)/ Latitude 13 (3379), 3180, 3189/ Vostro 14 (5468), 15 (5568) 3Cell-42Wh WDX0R

PIN/Battery Laptop Chính hãng Dell Inspiron 15 (5568), 13 (5368), 13 (5378), 15 (7569), 13 (7368), 15 (7579), 15 (5578), 13 (7378), 15 (5567), 15 (5565), 17 (5767), 17 (5765)/ Latitude 13 (3379), 3180, 3189/ Vostro 14 (5468), 15 (5568) 3Cell-42Wh WDX0R

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,200,000 đ

FOLLOW US: