Pin Laptop chính hãng Sony VGP-BPL8 VGP-BPL8A VGP-BPS8 VGP-BPS8A VGN-FZ50B VGN-FZ70B VGN-FZ90HS VGN-FZ90NS VGN-FZ90S VGN-FZ Series VGN-FZ15T VGN-FZ15S VGN-FZ17G VGN-FZ17 VGN-FZ15G

Pin Laptop chính hãng Sony VGP-BPL8 VGP-BPL8A VGP-BPS8 VGP-BPS8A VGN-FZ50B VGN-FZ70B VGN-FZ90HS VGN-FZ90NS VGN-FZ90S VGN-FZ Series VGN-FZ15T VGN-FZ15S VGN-FZ17G VGN-FZ17 VGN-FZ15G

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 1,150,000 đ

Giá Khuyến Mãi: 1,150,000 đ

Giá chưa VAT

Giá áp dụng cho đại lý

Thông số kỹ thuật:

Loại pin Li-Ion
Điện áp 4800mAh
Số cell 6
Chế độ bảo hành 1 năm

Có khả năng tương thích với những dòng máy sau:

VGP-BPS8, VGP-BPS8A, VGP-BPS8B, VGP-BPL8, VGP-BPL8A

SONY Vaio FZ Series Notebook PC
SONY Vaio VGN-FZ470E/B
SONY Vaio VGN-FZ190E/2
SONY Vaio VGN-FZ180U/B
SONY Vaio VGN-FZ190E/1
SONY Vaio VGN-FZ285U/B
SONY Vaio VGN-FZ280E/B
SONY Vaio VGN-FZ250E/B
SONY Vaio VGN-FZ290EBB
SONY Vaio VGN-FZ11S
SONY Vaio VGN-FZ11Z
SONY Vaio VGN-FZ130E
SONY Vaio VGN-FZ130E/B
SONY Vaio VGN-FZ130EB
SONY Vaio VGN-FZ140E
SONY Vaio VGN-FZ140E/B
SONY Vaio VGN-FZ140EB
SONY Vaio VGN-FZ140N
SONY Vaio VGN-FZ145E
SONY Vaio VGN-FZ15
SONY Vaio VGN-FZ150E
SONY Vaio VGN-FZ150E/BC
SONY Vaio VGN-FZ150EBC
SONY Vaio VGN-FZ15G
SONY Vaio VGN-FZ15L
SONY Vaio VGN-FZ15M
SONY Vaio VGN-FZ15S
SONY Vaio VGN-FZ15T
SONY Vaio VGN-FZ160E
SONY Vaio VGN-FZ160E/B
SONY Vaio VGN-FZ160EB
SONY Vaio VGN-FZ17
SONY Vaio VGN-FZ17G
SONY Vaio VGN-FZ17L
SONY Vaio VGN-FZ18
SONY Vaio VGN-FZ180E
SONY Vaio VGN-FZ180E/B
SONY Vaio VGN-FZ180EB
SONY Vaio VGN-FZ180U
SONY Vaio VGN-FZ180U/B
SONY Vaio VGN-FZ180UB
SONY Vaio VGN-FZ18E
SONY Vaio VGN-FZ18G
SONY Vaio VGN-FZ18M
SONY Vaio VGN-FZ18ME
SONY Vaio VGN-FZ18S
SONY Vaio VGN-FZ18T
SONY Vaio VGN-FZ190
SONY Vaio VGN-FZ190E
SONY Vaio VGN-FZ190E/B
SONY Vaio VGN-FZ190EB
SONY Vaio VGN-FZ190N
SONY Vaio VGN-FZ190U
SONY Vaio VGN-FZ19L
SONY Vaio VGN-FZ19VN
SONY Vaio VGN-FZ210CE
SONY Vaio VGN-FZ21E
SONY Vaio VGN-FZ21M
SONY Vaio VGN-FZ21S
SONY Vaio VGN-FZ21Z
SONY Vaio VGN-FZ220E
SONY Vaio VGN-FZ220E/B
SONY Vaio VGN-FZ220EB
SONY Vaio VGN-FZ220U
SONY Vaio VGN-FZ220U/B
SONY Vaio VGN-FZ220UB
SONY Vaio VGN-FZ230E
SONY Vaio VGN-FZ230E/B
SONY Vaio VGN-FZ230EB
SONY Vaio VGN-FZ240E
SONY Vaio VGN-FZ240E/B
SONY Vaio VGN-FZ240EB
SONY Vaio VGN-FZ240N
SONY Vaio VGN-FZ240N/B
SONY Vaio VGN-FZ240NB
SONY Vaio VGN-FZ25
SONY Vaio VGN-FZ250E
SONY Vaio VGN-FZ260E
SONY Vaio VGN-FZ27
SONY Vaio VGN-FZ28
SONY Vaio VGN-FZ280E
SONY Vaio VGN-FZ280E/B
SONY Vaio VGN-FZ280EB
SONY Vaio VGN-FZ283BN
SONY Vaio VGN-FZ285U
SONY Vaio VGN-FZ285U/B
SONY Vaio VGN-FZ285UB
SONY Vaio VGN-FZ290
SONY Vaio VGN-FZ290E
SONY Vaio VGN-FZ290EGB
SONY Vaio VGN-FZ290EGC
SONY Vaio VGN-FZ290EGE
SONY Vaio VGN-FZ290EGS
SONY Vaio VGN-FZ290N
SONY Vaio VGN-FZ290U
SONY Vaio VGN-FZ29VN
SONY Vaio VGN-FZ320E/B
SONY Vaio VGN-FZ320EB
SONY Vaio VGN-FZ340E
SONY Vaio VGN-FZ340N
SONY Vaio VGN-FZ345E
SONY Vaio VGN-FZ345E/B
SONY Vaio VGN-FZ345EB
SONY Vaio VGN-FZ348E
SONY Vaio VGN-FZ348E/B
SONY Vaio VGN-FZ348EB
SONY Vaio VGN-FZ390
SONY Vaio VGN-FZ390EBB
SONY Vaio VGN-FZ4000
SONY Vaio VGN-FZ410E
SONY Vaio VGN-FZ410E/B
SONY Vaio VGN-FZ410EB
SONY Vaio VGN-FZ420E
SONY Vaio VGN-FZ430E
SONY Vaio VGN-FZ430E/B
SONY Vaio VGN-FZ430EB
SONY Vaio VGN-FZ440E
SONY Vaio VGN-FZ440N
SONY Vaio VGN-FZ445E
SONY Vaio VGN-FZ445E/B
SONY Vaio VGN-FZ445EB
SONY Vaio VGN-FZ455E
SONY Vaio VGN-FZ455E/B
SONY Vaio VGN-FZ455EB
SONY Vaio VGN-FZ460E
SONY Vaio VGN-FZ460E/B
SONY Vaio VGN-FZ460EB
SONY Vaio VGN-FZ470E
SONY Vaio VGN-FZ470E/B
SONY Vaio VGN-FZ470EB
SONY Vaio VGN-FZ480E
SONY Vaio VGN-FZ480E/B
SONY Vaio VGN-FZ480EB
SONY Vaio VGN-FZ485U
SONY Vaio VGN-FZ485U/B
SONY Vaio VGN-FZ485UB
SONY Vaio VGN-FZ490
SONY Vaio VGN-FZ490EAB
SONY Vaio VGN-FZ50B
SONY Vaio VGN-FZ70B
SONY Vaio VGN-FZ90HS
SONY Vaio VGN-FZ90NS
SONY Vaio VGN-FZ90S

FOLLOW US: