Pin laptop chính hãng HP Presario_CQ35

Pin laptop chính hãng HP Presario_CQ35

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 475,000 đ

Giá Khuyến Mãi: 475,000 đ

Giá chưa VAT

Hàng chính hãng, bảo hành 3 tháng.

Thông số kỹ thuật:

Loại pin Li-Ion
Điện áp 4400mAh
Số cell 6
Chế độ bảo hành 3 tháng

Các dòng máy tương thích: 

 • Compaq Presario CQ35-100
 • Compaq Presario CQ35-200
 • Compaq Presario CQ36-100
 • Pavilion dv3-2000
 • Pavilion dv3-2001tu
 • Pavilion dv3-2001TX
 • Pavilion dv3-2001xx
 • Pavilion dv3-2002tu
 • Pavilion dv3-2002tx
 • Pavilion dv3-2003tu
 • Pavilion dv3-2003tx
 • Pavilion dv3-2004tu
 • Pavilion dv3-2004tx
 • Pavilion dv3-2005ee
 • Pavilion dv3-2005tu
 • Pavilion dv3-2005tx
 • Pavilion dv3-2006tu
 • Pavilion dv3-2006tx
 • Pavilion dv3-2007ee
 • Pavilion dv3-2007tu
 • Pavilion dv3-2007tx
 • Pavilion dv3-2008tu
 • Pavilion dv3-2008tx
 • Pavilion dv3-2009tx
 • Pavilion dv3-2010el
 • Pavilion dv3-2010et
 • Pavilion dv3-2010tx
 • Pavilion dv3-2011tx
 • Pavilion dv3-2012tx
 • Pavilion dv3-2013tx
 • Pavilion dv3-2014tx
 • Pavilion dv3-2015ee
 • Pavilion dv3-2015tx
 • Pavilion dv3-2016tx
 • Pavilion dv3-2017ee
 • Pavilion dv3-2017tx
 • Pavilion dv3-2018tx
 • Pavilion dv3-2019tx
 • Pavilion dv3-2020ei
 • Pavilion dv3-2020el
 • Pavilion dv3-2020et
 • Pavilion dv3-2020tx
 • Pavilion dv3-2021tx
 • Pavilion dv3-2022tx
 • Pavilion dv3-2023tx
 • Pavilion dv3-2024tx
 • Pavilion dv3-2025ee
 • Pavilion dv3-2025eg
 • Pavilion dv3-2025tx
 • Pavilion dv3-2026tx
 • Pavilion dv3-2027ee
 • Pavilion dv3-2027tx
 • Pavilion dv3-2028tx
 • Pavilion dv3-2029tx
 • Pavilion dv3-2030ef
 • Pavilion dv3-2030ei
 • Pavilion dv3-2030ek
 • Pavilion dv3-2030eo
 • Pavilion dv3-2030ez
 • Pavilion dv3-2030tx
 • Pavilion dv3-2032tx
 • Pavilion dv3-2033eg
 • Pavilion dv3-2033tx
 • Pavilion dv3-2034tx
 • Pavilion dv3-2035tx
 • Pavilion dv3-2036tx
 • Pavilion dv3-2050ea
 • Pavilion dv3-2050ec
 • Pavilion dv3-2050eo
 • Pavilion dv3-2050ep
 • Pavilion dv3-2050es
 • Pavilion dv3-2050ev
 • Pavilion dv3-2050ew
 • Pavilion dv3-2051ea
 • Pavilion dv3-2055ea
 • Pavilion dv3-2060ea
 • Pavilion dv3-2060ek
 • Pavilion dv3-2070es
 • Pavilion dv3-2080eo
 • Pavilion dv3-2090ej
 • Pavilion dv3-2090en
 • Pavilion dv3-2100
 • Pavilion dv3-2101tu
 • Pavilion dv3-2101tx
 • Pavilion dv3-2102tu
 • Pavilion dv3-2102tx
 • Pavilion dv3-2103tu
 • Pavilion dv3-2103tx
 • Pavilion dv3-2105ee
 • Pavilion dv3-2105tu
 • Pavilion dv3-2106tu
 • Pavilion dv3-2107tu
 • Pavilion dv3-2107tx
 • Pavilion dv3-2108tu
 • Pavilion dv3-2110eg
 • Pavilion dv3-2110er
 • Pavilion dv3-2110es
 • Pavilion dv3-2110tx
 • Pavilion dv3-2111tx
 • Pavilion dv3-2112tx
 • Pavilion dv3-2113tx
 • Pavilion dv3-2114tx
 • Pavilion dv3-2115ea
 • Pavilion dv3-2115ee
 • Pavilion dv3-2116tx
 • Pavilion dv3-2117tx
 • Pavilion dv3-2119tx
 • Pavilion dv3-2120ea
 • Pavilion dv3-2120ss
 • Pavilion dv3-2121tx
 • Pavilion dv3-2122tx
 • Pavilion dv3-2123tx
 • Pavilion dv3-2125ee
 • Pavilion dv3-2126tx
 • Pavilion dv3-2127tx
 • Pavilion dv3-2128tx
 • Pavilion dv3-2129tx
 • Pavilion dv3-2130ea
 • Pavilion dv3-2130ef
 • Pavilion dv3-2130ei
 • Pavilion dv3-2130el
 • Pavilion dv3-2130es
 • Pavilion dv3-2130ez
 • Pavilion dv3-2131tx
 • Pavilion dv3-2133tx
 • Pavilion dv3-2135tx
 • Pavilion dv3-2136tx
 • Pavilion dv3-2137tx
 • Pavilion dv3-2138tx
 • Pavilion dv3-2139tx
 • Pavilion dv3-2140ei
 • Pavilion dv3-2140eo
 • Pavilion dv3-2144tx
 • Pavilion dv3-2145tx
 • Pavilion dv3-2146tx
 • Pavilion dv3-2147tx
 • Pavilion dv3-2149tx
 • Pavilion dv3-2150ec
 • Pavilion dv3-2150ej
 • Pavilion dv3-2150el
 • Pavilion dv3-2150ep
 • Pavilion dv3-2150es
 • Pavilion dv3-2150ev
 • Pavilion dv3-2150tx
 • Pavilion dv3-2150us
 • Pavilion dv3-2154ca
 • Pavilion dv3-2155ee
 • Pavilion dv3-2155mx
 • Pavilion dv3-2157cl
 • Pavilion dv3-2160eo
 • Pavilion dv3-2165ee
 • Pavilion dv3-2175ee
 • Pavilion dv3-2300
 • Pavilion dv3-2301tu
 • Pavilion dv3-2301tx
 • Pavilion dv3-2302tx
 • Pavilion dv3-2303tx
 • Pavilion dv3-2304tx
 • Pavilion dv3-2305tx
 • Pavilion dv3-2306tx
 • Pavilion dv3-2307tx
 • Pavilion dv3-2308tx
 • Pavilion dv3-2309tx
 • Pavilion dv3-2310ea
 • Pavilion dv3-2310er
 • Pavilion dv3-2310sw
 • Pavilion dv3-2310tx
 • Pavilion dv3-2311tx
 • Pavilion dv3-2312tx
 • Pavilion dv3-2313tx
 • Pavilion dv3-2314tx
 • Pavilion dv3-2315tx
 • Pavilion dv3-2316tx
 • Pavilion dv3-2317tx
 • Pavilion dv3-2318tx
 • Pavilion dv3-2319tx
 • Pavilion dv3-2320ep
 • Pavilion dv3-2320es
 • Pavilion dv3-2320tx
 • Pavilion dv3-2321tx
 • Pavilion dv3-2322tx
 • Pavilion dv3-2323tx
 • Pavilion dv3-2324tx
 • Pavilion dv3-2325tx
 • Pavilion dv3-2326tx
 • Pavilion dv3-2327tx
 • Pavilion dv3-2328tx
 • Pavilion dv3-2329tx
 • Pavilion dv3-2330tx
 • Pavilion dv3-2340ez
 • Pavilion dv3-2350ed
 • Pavilion dv3-2350ee
 • Pavilion dv3-2350el
 • Pavilion dv3-2355ee
 • Pavilion dv3-2360ee
 • Pavilion dv3-2380eg
 • Pavilion dv3-2390eg
 • Pavilion dv3-2390eo
 • Pavilion dv3t-2000
 • Compaq Presario CQ35-101TU
 • Compaq Presario CQ35-101TX
 • Compaq Presario CQ35-102TU
 • Compaq Presario CQ35-102TX
 • Compaq Presario CQ35-103TU
 • Compaq Presario CQ35-103TX
 • Compaq Presario CQ35-104TU
 • Compaq Presario CQ35-104TX
 • Compaq Presario CQ35-105TU
 • Compaq Presario CQ35-105TX
 • Compaq Presario CQ35-106TU
 • Compaq Presario CQ35-106TX
 • Compaq Presario CQ35-107TU
 • Compaq Presario CQ35-107TX
 • Compaq Presario CQ35-108TU
 • Compaq Presario CQ35-108TX
 • Compaq Presario CQ35-109TU
 • Compaq Presario CQ35-109TX
 • Compaq Presario CQ35-110TU
 • Compaq Presario CQ35-110TX
 • Compaq Presario CQ35-111TU
 • Compaq Presario CQ35-111TX
 • Compaq Presario CQ35-112TU
 • Compaq Presario CQ35-112TX
 • Compaq Presario CQ35-113TU
 • Compaq Presario CQ35-113TX
 • Compaq Presario CQ35-114TU
 • Compaq Presario CQ35-114TX
 • Compaq Presario CQ35-115TU
 • Compaq Presario CQ35-115TX
 • Compaq Presario CQ35-116TU
 • Compaq Presario CQ35-116TX
 • Compaq Presario CQ35-117TU
 • Compaq Presario CQ35-117TX
 • Compaq Presario CQ35-118TU
 • Compaq Presario CQ35-118TX
 • Compaq Presario CQ35-119TX
 • Compaq Presario CQ35-120TX
 • Compaq Presario CQ35-121TX
 • Compaq Presario CQ35-122TX
 • Compaq Presario CQ35-124TX
 • Compaq Presario CQ35-125TX
 • Compaq Presario CQ35-126TX
 • Compaq Presario CQ35-127TX
 • Compaq Presario CQ35-128TX
 • Compaq Presario CQ35-129TX
 • Compaq Presario CQ35-200
 • Compaq Presario CQ35-201TX
 • Compaq Presario CQ35-202TU
 • Compaq Presario CQ35-202TX
 • Compaq Presario CQ35-203TX
 • Compaq Presario CQ35-204TX
 • Compaq Presario CQ35-205TX
 • Compaq Presario CQ35-206TU
 • Compaq Presario CQ35-207TU
 • Compaq Presario CQ35-208TU
 • Compaq Presario CQ35-211TX
 • Compaq Presario CQ35-213TX
 • Compaq Presario CQ35-214TX
 • Compaq Presario CQ35-215TU
 • Compaq Presario CQ35-216TU
 • Compaq Presario CQ35-217TU
 • Compaq Presario CQ35-217TX
 • Compaq Presario CQ35-218TU
 • Compaq Presario CQ35-219TX
 • Compaq Presario CQ35-222TX
 • Compaq Presario CQ35-223TX
 • Compaq Presario CQ35-224TX
 • Compaq Presario CQ35-225TX
 • Compaq Presario CQ35-226TX
 • Compaq Presario CQ35-227TX
 • Compaq Presario CQ35-228TX
 • Compaq Presario CQ35-229TX
 • Compaq Presario CQ35-230TX
 • Compaq Presario CQ35-233TX
 • Compaq Presario CQ35-235TX
 • Compaq Presario CQ35-236TX
 • Compaq Presario CQ35-238TX
 • Compaq Presario CQ35-240TX
 • Compaq Presario CQ35-241TX
 • Compaq Presario CQ35-242TX
 • Compaq Presario CQ35-243TX
 • Compaq Presario CQ35-244TX
 • Compaq Presario CQ36-100
 • Compaq Presario CQ36-103TX
 • Compaq Presario CQ36-104TX
 • Compaq Presario CQ36-105TX
 • Compaq Presario CQ36-106TX
 • Compaq Presario CQ36-108TX
 • Compaq Presario CQ36-110TX
 • Compaq Presario CQ36-113TX
 • Compaq Presario CQ36-114TX

Pin laptop chính hãng Lenovo ThinkPad X200 X200s X201 X201s - 6 cell

Pin laptop chính hãng Lenovo ThinkPad X200 X200s X201 X201s - 6 cell

Giá Hãng: 1,320,000 đ

Giá NQ: 1,150,000 đ

Pin laptop chính hãng Sony_VGP-BPS2

Pin laptop chính hãng Sony_VGP-BPS2

Giá Hãng: 1,430,000 đ

Giá NQ: 1,250,000 đ

Pin laptop chính hãng Dell Vostro 1310 1320 1510 1511 1520 2510

Pin laptop chính hãng Dell Vostro 1310 1320 1510 1511 1520 2510

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,150,000 đ

Pin laptop chính hãng HP Elitebook_2560p

Pin laptop chính hãng HP Elitebook_2560p

Giá Hãng: 1,150,000 đ

Giá NQ: 1,000,000 đ

FOLLOW US: