[Adapter] Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V-2.31A-45W-4.5MM*3.0MM (Đầu kim nhỏ)

[Adapter] Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V-2.31A-45W-4.5MM*3.0MM (Đầu kim nhỏ)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

[Adapter] Sạc Laptop Chính Hãng Acer 19V-3.42A-65W-5.5MM*1.7MM (Đầu thường)

[Adapter] Sạc Laptop Chính Hãng Acer 19V-3.42A-65W-5.5MM*1.7MM (Đầu thường)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc Laptop Acer, Sạc Acer, Adapter Laptop Acer Original, Acer 19V-2.37A-45W-5.5MM*1.7MM (Đầu thường) A13-045N2A

Sạc Laptop Acer, Sạc Acer, Adapter Laptop Acer Original, Acer 19V-2.37A-45W-5.5MM*1.7MM (Đầu thường) A13-045N2A

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 430,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-3.25A-65W USB ADLX65NLC3A

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-3.25A-65W USB ADLX65NLC3A

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 490,000 đ

Sạc Laptop Asus, Sạc Asus, Adapter Laptop Asus Original, Asus 19V-3.42A-65W ĐS4 4.0MM*1.35MM ADP-65DW-B

Sạc Laptop Asus, Sạc Asus, Adapter Laptop Asus Original, Asus 19V-3.42A-65W ĐS4 4.0MM*1.35MM ADP-65DW-B

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 490,000 đ

Sạc Laptop Dell, Sạc Dell, Adapter Laptop Dell Original, Dell 20V-3.25A-65W Type C (USB-C)- Oval HA65NM170

Sạc Laptop Dell, Sạc Dell, Adapter Laptop Dell Original, Dell 20V-3.25A-65W Type C (USB-C)- Oval HA65NM170

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 890,000 đ

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-4.74A-90W ĐKL 7.4MM*5.0MM PPP012H-S 519330-002

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-4.74A-90W ĐKL 7.4MM*5.0MM PPP012H-S 519330-002

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 430,000 đ

Sạc Laptop Asus, Sạc Asus, Adapter Laptop Asus Original, Asus 19V-2.37A-45W ĐS4 4.0MM*1.35MM ADP 45BW B

Sạc Laptop Asus, Sạc Asus, Adapter Laptop Asus Original, Asus 19V-2.37A-45W ĐS4 4.0MM*1.35MM ADP 45BW B

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 450,000 đ

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-3.5A-65W ĐKL 7.4MM*5.0MM PPP009H 463552-002

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-3.5A-65W ĐKL 7.4MM*5.0MM PPP009H 463552-002

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 450,000 đ

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5MM*3.0MM PPP012A-S 710413-002

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5MM*3.0MM PPP012A-S 710413-002

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 530,000 đ

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-3.33A-65W ĐKN 4.5MM*3.0MM PPP009C 709985-002

Sạc Laptop HP, Sạc HP, Adapter Laptop HP Original, HP 19.5V-3.33A-65W ĐKN 4.5MM*3.0MM PPP009C 709985-002

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 450,000 đ

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-3.25A-65W Type C (USB-C) ADLX65YDC3A

Sạc Laptop Lenovo, Sạc Lenovo, Adapter Laptop Lenovo Original, Lenovo 20V-3.25A-65W Type C (USB-C) ADLX65YDC3A

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 850,000 đ

FOLLOW US: