Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Sony BPS22 VPCEA20 VPCEB10 VPCEB2 VPCEC20 VPCEE20 VPCEF20 VPCEB11FM VPCEB11FM/BI VPCEB11FM/T

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Sony BPS22 VPCEA20 VPCEB10 VPCEB2 VPCEC20 VPCEE20 VPCEF20 VPCEB11FM VPCEB11FM/BI VPCEB11FM/T

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 550,000 đ

Giá Khuyến Mãi: 550,000 đ

Giá chưa VAT

Giá áp dụng cho đại lý

Thông số kỹ thuật

 • Hãng sản xuất: Sony
 • Điện thế vào: AC 100V - 240V - (50Hz - 60Hz)
 • Điện thế ra: DC 19.5V – 4.7A
 • Công suất: 90W
 • Kích thước cổng kết nối: 6.0mm x 4.4mm
 • Tình trạng:  Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Đi kèm theo Adapter Sony  19.5V – 4.7A là 1 DÂY NGUỒN.

 • Dùng cho Laptop:  
 • VPCEA20
 • VAIO VPCEB10
 • VAIO VPCEB20
 • VAIO VPCEC20
 • VAIO VPCEE20
 • VAIO VPCEF20
 • VAIO VPCEB11FM
 • VAIO VPCEB11FM/BI
 • VAIO VPCEB11FM/T
 • VAIO VPCEB11FM/WI
 • VAIO VPCEB11FX
 • VAIO VPCEB11FX/BI
 • VAIO VPCEB11FX/T
 • VAIO VPCEB11FX/WI
 • VAIO VPCEB11GX
 • VAIO VPCEB11GX/BI
 • VAIO VPCEB11GX/T
 • VAIO VPCEB11GX/WI
 • VAIO VPCEB12FX
 • VAIO VPCEB12FX/BI
 • VAIO VPCEB12FX/BIC
 • VAIO VPCEB12FX/T
 • VAIO VPCEB14FX
 • VAIO VPCEB14FX/BI
 • VAIO VPCEB14FX/T
 • VAIO VPCEB14FX/WI
 • VAIO VPCEB15FM
 • VAIO VPCEB15FM/BI
 • VAIO VPCEB15FM/T
 • VAIO VPCEB15FM/WI
 • VAIO VPCEB15FX
 • VAIO VPCEB15FX/BI
 • VAIO VPCEB15FX/T
 • VAIO VPCEB15FX/WI
 • VAIO VPCEB16FX
 • VAIO VPCEB16FX/B
 • VAIO VPCEB16FX/G
 • VAIO VPCEB16FX/L
 • VAIO VPCEB16FX/P
 • VAIO VPCEB16FX/W
 • VAIO VPCEB17FX
 • VAIO VPCEB17FX/B
 • VAIO VPCEB17FX/G
 • VAIO VPCEB17FX/L
 • VAIO VPCEB17FX/P
 • VAIO VPCEB17FX/W
 • VAIO VPCEB190X
 • VAIO VPCEB19FX
 • VAIO VPCEB19GX
 • VAIO VPCEB1AFX
 • VAIO VPCEB1AFX/B
 • VAIO VPCEB1AGX
 • VAIO VPCEB1AGX/BI
 • VAIO VPCEB1BGX
 • VAIO VPCEB1BGX/BI
 • VAIO VPCEB1CGX
 • VAIO VPCEB1CGX/BI
 • VAIO VPCEB1DGX
 • VAIO VPCEB1DGX/BI
 • VAIO VPCEB1EGX
 • VAIO VPCEB1EGX/BI
 • VAIO VPCEB1FGX
 • VAIO VPCEB1FGX/BI
 • VAIO VPCEB1GGX
 • VAIO VPCEB1GGX/BI
 • VAIO VPCEB1HGX
 • VAIO VPCEB1HGX/BI
 • VAIO VPCEB1JFX
 • VAIO VPCEB1JFX/B
 • VAIO VPCEB1JFX/G
 • VAIO VPCEB1JFX/L
 • VAIO VPCEB1JFX/P
 • VAIO VPCEB1JFX/W
 • VAIO VPCEB1KGX
 • VAIO VPCEB1KGX/B
 • VAIO VPCEB1KGX/W
 • VAIO VPCEB1LFX
 • VAIO VPCEB1LFX/BI
 • VAIO VPCEB1LFX/WI
 • VAIO VPCEB1MFX
 • VAIO VPCEB1MFX/BI
 • VAIO VPCEB1NFX
 • VAIO VPCEB1NFX/B
 • VAIO VPCEB1NFX/L
 • VAIO VPCEB1NFX/P
 • VAIO VPCEB1NFX/W
 • VAIO VPCEB1PFX
 • VAIO VPCEB1PFX/B
 • VAIO VPCEB1QGX
 • VAIO VPCEB1QGX/BI
 • VAIO VPCEB1RGX
 • VAIO VPCEB1RGX/BI
 • PCG-61211L      PCG-71313L    PCG-71314L     PCG-71316L    PCG-71318L      PCG-61313L

  PCG-71315L      PCG-71511L    PCG-91112L    PCG-61311L     PCG-61315L      PCG-61316L

  PCG-71317L      PCG-61317L     PCG-61511L    PCG-61611L   PCG-71211L      PCG-71212L
    
  PCG-71411L      PCG-71312L    PCG-71213L     PCG-71215L   PCG-71216L      PCG-71218L

  PCG-91111L     PCG-71217L    PCG-71311L     PCG-61215L     PCG-61312L

 

 

 

 • VPCEA20
 • VAIO VPCEB10
 • VAIO VPCEB20
 • VAIO VPCEC20
 • VAIO VPCEE20
 • VAIO VPCEF20
 • VAIO VPCEB11FM
 • VAIO VPCEB11FM/BI
 • VAIO VPCEB11FM/T
 • VAIO VPCEB11FM/WI
 • VAIO VPCEB11FX
 • VAIO VPCEB11FX/BI
 • VAIO VPCEB11FX/T
 • VAIO VPCEB11FX/WI
 • VAIO VPCEB11GX
 • VAIO VPCEB11GX/BI
 • VAIO VPCEB11GX/T
 • VAIO VPCEB11GX/WI
 • VAIO VPCEB12FX
 • VAIO VPCEB12FX/BI
 • VAIO VPCEB12FX/BIC
 • VAIO VPCEB12FX/T
 • VAIO VPCEB14FX
 • VAIO VPCEB14FX/BI
 • VAIO VPCEB14FX/T
 • VAIO VPCEB14FX/WI
 • VAIO VPCEB15FM
 • VAIO VPCEB15FM/BI
 • VAIO VPCEB15FM/T
 • VAIO VPCEB15FM/WI
 • VAIO VPCEB15FX
 • VAIO VPCEB15FX/BI
 • VAIO VPCEB15FX/T
 • VAIO VPCEB15FX/WI
 • VAIO VPCEB16FX
 • VAIO VPCEB16FX/B
 • VAIO VPCEB16FX/G
 • VAIO VPCEB16FX/L
 • VAIO VPCEB16FX/P
 • VAIO VPCEB16FX/W
 • VAIO VPCEB17FX
 • VAIO VPCEB17FX/B
 • VAIO VPCEB17FX/G
 • VAIO VPCEB17FX/L
 • VAIO VPCEB17FX/P
 • VAIO VPCEB17FX/W
 • VAIO VPCEB190X
 • VAIO VPCEB19FX
 • VAIO VPCEB19GX
 • VAIO VPCEB1AFX
 • VAIO VPCEB1AFX/B
 • VAIO VPCEB1AGX
 • VAIO VPCEB1AGX/BI
 • VAIO VPCEB1BGX
 • VAIO VPCEB1BGX/BI
 • VAIO VPCEB1CGX
 • VAIO VPCEB1CGX/BI
 • VAIO VPCEB1DGX
 • VAIO VPCEB1DGX/BI
 • VAIO VPCEB1EGX
 • VAIO VPCEB1EGX/BI
 • VAIO VPCEB1FGX
 • VAIO VPCEB1FGX/BI
 • VAIO VPCEB1GGX
 • VAIO VPCEB1GGX/BI
 • VAIO VPCEB1HGX
 • VAIO VPCEB1HGX/BI
 • VAIO VPCEB1JFX
 • VAIO VPCEB1JFX/B
 • VAIO VPCEB1JFX/G
 • VAIO VPCEB1JFX/L
 • VAIO VPCEB1JFX/P
 • VAIO VPCEB1JFX/W
 • VAIO VPCEB1KGX
 • VAIO VPCEB1KGX/B
 • VAIO VPCEB1KGX/W
 • VAIO VPCEB1LFX
 • VAIO VPCEB1LFX/BI
 • VAIO VPCEB1LFX/WI
 • VAIO VPCEB1MFX
 • VAIO VPCEB1MFX/BI
 • VAIO VPCEB1NFX
 • VAIO VPCEB1NFX/B
 • VAIO VPCEB1NFX/L
 • VAIO VPCEB1NFX/P
 • VAIO VPCEB1NFX/W
 • VAIO VPCEB1PFX
 • VAIO VPCEB1PFX/B
 • VAIO VPCEB1QGX
 • VAIO VPCEB1QGX/BI
 • VAIO VPCEB1RGX
 • VAIO VPCEB1RGX/BI
 • PCG-61211L      PCG-71313L    PCG-71314L     PCG-71316L    PCG-71318L      PCG-61313L

  PCG-71315L      PCG-71511L    PCG-91112L    PCG-61311L     PCG-61315L      PCG-61316L

  PCG-71317L      PCG-61317L     PCG-61511L    PCG-61611L   PCG-71211L      PCG-71212L
    
  PCG-71411L      PCG-71312L    PCG-71213L     PCG-71215L   PCG-71216L      PCG-71218L

  PCG-91111L     PCG-71217L    PCG-71311L     PCG-61215L     PCG-61312L
 • VPCEA20
 • VAIO VPCEB10
 • VAIO VPCEB20
 • VAIO VPCEC20
 • VAIO VPCEE20
 • VAIO VPCEF20
 • VAIO VPCEB11FM
 • VAIO VPCEB11FM/BI
 • VAIO VPCEB11FM/T
 • VAIO VPCEB11FM/WI
 • VAIO VPCEB11FX
 • VAIO VPCEB11FX/BI
 • VAIO VPCEB11FX/T
 • VAIO VPCEB11FX/WI
 • VAIO VPCEB11GX
 • VAIO VPCEB11GX/BI
 • VAIO VPCEB11GX/T
 • VAIO VPCEB11GX/WI
 • VAIO VPCEB12FX
 • VAIO VPCEB12FX/BI
 • VAIO VPCEB12FX/BIC
 • VAIO VPCEB12FX/T
 • VAIO VPCEB14FX
 • VAIO VPCEB14FX/BI
 • VAIO VPCEB14FX/T
 • VAIO VPCEB14FX/WI
 • VAIO VPCEB15FM
 • VAIO VPCEB15FM/BI
 • VAIO VPCEB15FM/T
 • VAIO VPCEB15FM/WI
 • VAIO VPCEB15FX
 • VAIO VPCEB15FX/BI
 • VAIO VPCEB15FX/T
 • VAIO VPCEB15FX/WI
 • VAIO VPCEB16FX
 • VAIO VPCEB16FX/B
 • VAIO VPCEB16FX/G
 • VAIO VPCEB16FX/L
 • VAIO VPCEB16FX/P
 • VAIO VPCEB16FX/W
 • VAIO VPCEB17FX
 • VAIO VPCEB17FX/B
 • VAIO VPCEB17FX/G
 • VAIO VPCEB17FX/L
 • VAIO VPCEB17FX/P
 • VAIO VPCEB17FX/W
 • VAIO VPCEB190X
 • VAIO VPCEB19FX
 • VAIO VPCEB19GX
 • VAIO VPCEB1AFX
 • VAIO VPCEB1AFX/B
 • VAIO VPCEB1AGX
 • VAIO VPCEB1AGX/BI
 • VAIO VPCEB1BGX
 • VAIO VPCEB1BGX/BI
 • VAIO VPCEB1CGX
 • VAIO VPCEB1CGX/BI
 • VAIO VPCEB1DGX
 • VAIO VPCEB1DGX/BI
 • VAIO VPCEB1EGX
 • VAIO VPCEB1EGX/BI
 • VAIO VPCEB1FGX
 • VAIO VPCEB1FGX/BI
 • VAIO VPCEB1GGX
 • VAIO VPCEB1GGX/BI
 • VAIO VPCEB1HGX
 • VAIO VPCEB1HGX/BI
 • VAIO VPCEB1JFX
 • VAIO VPCEB1JFX/B
 • VAIO VPCEB1JFX/G
 • VAIO VPCEB1JFX/L
 • VAIO VPCEB1JFX/P
 • VAIO VPCEB1JFX/W
 • VAIO VPCEB1KGX
 • VAIO VPCEB1KGX/B
 • VAIO VPCEB1KGX/W
 • VAIO VPCEB1LFX
 • VAIO VPCEB1LFX/BI
 • VAIO VPCEB1LFX/WI
 • VAIO VPCEB1MFX
 • VAIO VPCEB1MFX/BI
 • VAIO VPCEB1NFX
 • VAIO VPCEB1NFX/B
 • VAIO VPCEB1NFX/L
 • VAIO VPCEB1NFX/P
 • VAIO VPCEB1NFX/W
 • VAIO VPCEB1PFX
 • VAIO VPCEB1PFX/B
 • VAIO VPCEB1QGX
 • VAIO VPCEB1QGX/BI
 • VAIO VPCEB1RGX
 • VAIO VPCEB1RGX/BI
 • PCG-61211L      PCG-71313L    PCG-71314L     PCG-71316L    PCG-71318L      PCG-61313L

  PCG-71315L      PCG-71511L    PCG-91112L    PCG-61311L     PCG-61315L      PCG-61316L

  PCG-71317L      PCG-61317L     PCG-61511L    PCG-61611L   PCG-71211L      PCG-71212L
    
  PCG-71411L      PCG-71312L    PCG-71213L     PCG-71215L   PCG-71216L      PCG-71218L

  PCG-91111L     PCG-71217L    PCG-71311L     PCG-61215L     PCG-61312L
 • VPCEA20
 • VAIO VPCEB10
 • VAIO VPCEB20
 • VAIO VPCEC20
 • VAIO VPCEE20
 • VAIO VPCEF20
 • VAIO VPCEB11FM
 • VAIO VPCEB11FM/BI
 • VAIO VPCEB11FM/T
 • VAIO VPCEB11FM/WI
 • VAIO VPCEB11FX
 • VAIO VPCEB11FX/BI
 • VAIO VPCEB11FX/T
 • VAIO VPCEB11FX/WI
 • VAIO VPCEB11GX
 • VAIO VPCEB11GX/BI
 • VAIO VPCEB11GX/T
 • VAIO VPCEB11GX/WI
 • VAIO VPCEB12FX
 • VAIO VPCEB12FX/BI
 • VAIO VPCEB12FX/BIC
 • VAIO VPCEB12FX/T
 • VAIO VPCEB14FX
 • VAIO VPCEB14FX/BI
 • VAIO VPCEB14FX/T
 • VAIO VPCEB14FX/WI
 • VAIO VPCEB15FM
 • VAIO VPCEB15FM/BI
 • VAIO VPCEB15FM/T
 • VAIO VPCEB15FM/WI
 • VAIO VPCEB15FX
 • VAIO VPCEB15FX/BI
 • VAIO VPCEB15FX/T
 • VAIO VPCEB15FX/WI
 • VAIO VPCEB16FX
 • VAIO VPCEB16FX/B
 • VAIO VPCEB16FX/G
 • VAIO VPCEB16FX/L
 • VAIO VPCEB16FX/P
 • VAIO VPCEB16FX/W
 • VAIO VPCEB17FX
 • VAIO VPCEB17FX/B
 • VAIO VPCEB17FX/G
 • VAIO VPCEB17FX/L
 • VAIO VPCEB17FX/P
 • VAIO VPCEB17FX/W
 • VAIO VPCEB190X
 • VAIO VPCEB19FX
 • VAIO VPCEB19GX
 • VAIO VPCEB1AFX
 • VAIO VPCEB1AFX/B
 • VAIO VPCEB1AGX
 • VAIO VPCEB1AGX/BI
 • VAIO VPCEB1BGX
 • VAIO VPCEB1BGX/BI
 • VAIO VPCEB1CGX
 • VAIO VPCEB1CGX/BI
 • VAIO VPCEB1DGX
 • VAIO VPCEB1DGX/BI
 • VAIO VPCEB1EGX
 • VAIO VPCEB1EGX/BI
 • VAIO VPCEB1FGX
 • VAIO VPCEB1FGX/BI
 • VAIO VPCEB1GGX
 • VAIO VPCEB1GGX/BI
 • VAIO VPCEB1HGX
 • VAIO VPCEB1HGX/BI
 • VAIO VPCEB1JFX
 • VAIO VPCEB1JFX/B
 • VAIO VPCEB1JFX/G
 • VAIO VPCEB1JFX/L
 • VAIO VPCEB1JFX/P
 • VAIO VPCEB1JFX/W
 • VAIO VPCEB1KGX
 • VAIO VPCEB1KGX/B
 • VAIO VPCEB1KGX/W
 • VAIO VPCEB1LFX
 • VAIO VPCEB1LFX/BI
 • VAIO VPCEB1LFX/WI
 • VAIO VPCEB1MFX
 • VAIO VPCEB1MFX/BI
 • VAIO VPCEB1NFX
 • VAIO VPCEB1NFX/B
 • VAIO VPCEB1NFX/L
 • VAIO VPCEB1NFX/P
 • VAIO VPCEB1NFX/W
 • VAIO VPCEB1PFX
 • VAIO VPCEB1PFX/B
 • VAIO VPCEB1QGX
 • VAIO VPCEB1QGX/BI
 • VAIO VPCEB1RGX
 • VAIO VPCEB1RGX/BI
 • PCG-61211L      PCG-71313L    PCG-71314L     PCG-71316L    PCG-71318L      PCG-61313L

  PCG-71315L      PCG-71511L    PCG-91112L    PCG-61311L     PCG-61315L      PCG-61316L

  PCG-71317L      PCG-61317L     PCG-61511L    PCG-61611L   PCG-71211L      PCG-71212L
    
  PCG-71411L      PCG-71312L    PCG-71213L     PCG-71215L   PCG-71216L      PCG-71218L

  PCG-91111L     PCG-71217L    PCG-71311L     PCG-61215L     PCG-61312L

 

FOLLOW US: