Pin Laptop chính hãng Asus A32- K52 A52 K42 K42F K42JB K42JC K42JE K42JR K42JV K52 K52DE K52DR K52F K52JB K52JC K52JE K52JK K52JR K52N X52

Pin Laptop chính hãng Asus A32- K52 A52 K42 K42F K42JB K42JC K42JE K42JR K42JV K52 K52DE K52DR K52F K52JB K52JC K52JE K52JK K52JR K52N X52

Mã Sản Phẩm:

Giá Bán: 900,000 đ

Giá Khuyến Mãi: 900,000 đ

Giá chưa VAT

Giá áp dụng cho đại lý

Thông số kỹ thuật:

Loại pin Li-Ion
Điện áp 10.8V-4400mAh- 47Wh
Số cell 6
Chế độ bảo hành 1 năm

Có khả năng tương thích với những dòng máy sau:

ASUS

A40 Series

K42DQ

P42JC

A40J

K42DR

P52

A40JA

K42F

P52 Series

A40JE

K42J

P52F

A40JP

K42JA

P52J

A42

K42JB

P52JC

A42 Series

K42JC

P62 Series

A42D

K42JE

P82 Series

A42DE

K42JK

PR067 Series

A42DQ

K42JR

PR08C Series

A42E

K42JV

PRO5I Series

A42F

K42N

X42

A42J

K52

X42 Series

A42JA

K52 Series

X42D

A42JC

K52D

X42DE

A42JE

K52DE

X42E

A42JK

K52DR

X42F

A42JR

K52F

X42J

A42JV

K52J

X42JB

A42QR

K52JB

X42JE

A52

K52JC

X42JK

A52 Series

K52JE

X42JR

A52F

K52JK

X42JV

A52J

K52JR

X52

A52JB

K52N

X52 Series

A52JC

K62

X52D

A52JK

K62 Series

X52DE

A52JR

K62F

X52DR

A62

K62J

X52F

A62 Series

K62JR

X52J

B53

N82 Series

X52JB

B53 Series

N82E

X52JC

B53F

N82EI

X52JE

B53J

N82J

X52JG

B53JC

N82JG

X52JK

F85 Series

N82JQ

X52JR

F86 Series

N82JV

X52N

K42

P42

X5I Series

K42 Series

P42 Series

X67 Series

K42D

P42F

X8C Series

K42DE

P42J

K72 Series

FOLLOW US: