Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-4.5*3.0

Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-4.5*3.0

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-4.74A-90W-4.5*3.0

Sạc / Adapter Asus 19V-4.74A-90W-4.5*3.0

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 516,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W-3.0*1.1

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 372,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-3.0*1.1

Sạc / Adapter Asus 19V-3.42A-65W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-1.75A-33W ĐS4 4.0*1.35

Sạc / Adapter Asus 19V-1.75A-33W ĐS4 4.0*1.35

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 396,000 đ

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W ĐS4 4.0*1.35

Sạc / Adapter Asus 19V-2.37A-45W ĐS4 4.0*1.35

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 420,000 đ

Sạc/ Adapter Asus 19V-2.37A-45W-5.5*2.5

Sạc/ Adapter Asus 19V-2.37A-45W-5.5*2.5

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 384,000 đ

Sạc Lenovo 20V-2.25A-45W-TYPE C

Sạc Lenovo 20V-2.25A-45W-TYPE C

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

Sạc Lenovo 20V-4.5A-90W-Đầu USB

Sạc Lenovo 20V-4.5A-90W-Đầu USB

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 540,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V-2.37A-45W-5.5*1.7

Sạc/ Adapter Acer 19V-2.37A-45W-5.5*1.7

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 384,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.27A- 45W 5.5*2.5

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.27A- 45W 5.5*2.5

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.37A-45W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.37A-45W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A-65W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A-65W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 432,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 4.74A-90W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 4.74A-90W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 516,000 đ

Sạc Dell / Sạc Laptop Dell/ Adapter Laptop Chính Hãng DELL USB C/ TYPE C Dell 20V-3.25A-65W-TYPE C (0val)

Sạc Dell / Sạc Laptop Dell/  Adapter Laptop Chính Hãng DELL USB C/ TYPE C Dell 20V-3.25A-65W-TYPE C (0val)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 876,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-6.32A- 120W 5.5mm*2.5mm

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-6.32A- 120W 5.5mm*2.5mm

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

Sạc/ Adapter Lenovo B50-10 /Ideapad 100 710s / Flex 4-1130 14 15/Yoga 710 510 ADLX65CLGC2A 5A10K78736 20V-3.25A-65W 4.0 x 1.7

Sạc/ Adapter Lenovo B50-10 /Ideapad 100 710s / Flex 4-1130 14 15/Yoga 710 510 ADLX65CLGC2A 5A10K78736 20V-3.25A-65W 4.0 x 1.7

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 504,000 đ

Sạc/ Adapter Lenovo IdeaPad 100 100s Yoga 310 Yoga 510 PA-1450-55LL ADP-45DW B 5A10H43630 20V 2.25A 45W 4.0 x 1.7

Sạc/ Adapter Lenovo IdeaPad 100 100s Yoga 310 Yoga 510 PA-1450-55LL ADP-45DW B 5A10H43630 20V 2.25A 45W 4.0 x 1.7

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 468,000 đ

Sạc/ Adapter Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6, P51s, T470, T470s, T570, X1 Tablet, X270, X280

Sạc/ Adapter Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6, P51s, T470, T470s, T570, X1 Tablet, X270, X280

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 828,000 đ

Sạc/ Adapter Lenovo Yoga 3 Pro Miix 2 11, MIIX 2, Yoga 3 11 1170, Yoga 3 14 1470, Miix 700 700-12ISK Ultrabook Tablet 20V 2.0A / 5.2V 2.0A

Sạc/ Adapter Lenovo Yoga 3 Pro Miix 2 11, MIIX 2, Yoga 3 11 1170, Yoga 3 14 1470, Miix 700 700-12ISK Ultrabook Tablet 20V 2.0A / 5.2V 2.0A

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

FOLLOW US: