Sạc (Adapter) Laptop chính hãng Sony 19.5V-3.3A-65W

Sạc (Adapter) Laptop chính hãng Sony 19.5V-3.3A-65W

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc (Adapter) Laptop Chính Hãng Sony GN-AR41E, VGN-AR41L, VGN-AR41M, VGN-AR41S, VGN-AR47G, VGN-AR49G, VGN-AR520E, VGN-AR550E, VGN-AR550U, VGN-AR48C,

Sạc (Adapter) Laptop Chính Hãng Sony GN-AR41E, VGN-AR41L, VGN-AR41M, VGN-AR41S, VGN-AR47G, VGN-AR49G, VGN-AR520E, VGN-AR550E, VGN-AR550U, VGN-AR48C,

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 550,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng VPCCA16EC VPCCA17EC VPCCA18EC VPCCA26EC VPCCA27EC VPCCA28EC VPCCB17EC VPCCB18EC VPCCB26EC VPCCB28EC VPCEG16EC VPCEG18EC VPCEH16EC VPCEL15EC

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng VPCCA16EC  VPCCA17EC VPCCA18EC  VPCCA26EC VPCCA27EC  VPCCA28EC  VPCCB17EC  VPCCB18EC  VPCCB26EC VPCCB28EC VPCEG16EC VPCEG18EC VPCEH16EC  VPCEL15EC

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 550,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Sony BPS22 VPCEA20 VPCEB10 VPCEB2 VPCEC20 VPCEE20 VPCEF20 VPCEB11FM VPCEB11FM/BI VPCEB11FM/T

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Sony BPS22 VPCEA20 VPCEB10 VPCEB2 VPCEC20 VPCEE20 VPCEF20 VPCEB11FM VPCEB11FM/BI VPCEB11FM/T

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 600,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng sony VGN-FZ285U/B VGN-FZ280E/B VGN-FZ250E/B VGN-FZ290EBB VGN-FZ11S VGN-FZ11Z VGN-FZ130E VGN-FZ130E/B VGN-FZ130EB VGN-FZ140E VGN-FZ140E/B

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng sony  VGN-FZ285U/B VGN-FZ280E/B VGN-FZ250E/B VGN-FZ290EBB VGN-FZ11S VGN-FZ11Z VGN-FZ130E VGN-FZ130E/B VGN-FZ130EB VGN-FZ140E VGN-FZ140E/B

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 600,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Sony VGN-AW11M/H VGN-AW11S/B VGN-AW11XU/Q VGN-AW11Z/B VGN-AW170C VGN-AW19/Q VGN-AW21M/H VGN-AW21S/B VGN-AW21VY/Q

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Sony VGN-AW11M/H VGN-AW11S/B VGN-AW11XU/Q VGN-AW11Z/B VGN-AW170C VGN-AW19/Q VGN-AW21M/H VGN-AW21S/B VGN-AW21VY/Q

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 600,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng SONY-BPS9/ BPS10 PCG-5L2L

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng SONY-BPS9/ BPS10 PCG-5L2L

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 600,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Sony 19.5V- 4.7A- 90W 6.0mm*4.4mm Chân Kim

Sạc Laptop Chính Hãng Sony 19.5V- 4.7A- 90W 6.0mm*4.4mm Chân Kim

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 600,000 đ

FOLLOW US: