Sạc/ Adapter Sony 19.5V-3.3A-65W 6.0*4.4

Sạc/ Adapter Sony 19.5V-3.3A-65W 6.0*4.4

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 540,000 đ

Sạc/ Adapter Sony GN-AR41E, VGN-AR41L, VGN-AR41M, VGN-AR41S, VGN-AR47G, VGN-AR49G, VGN-AR520E, VGN-AR550E, VGN-AR550U, VGN-AR48C,

Sạc/ Adapter Sony GN-AR41E, VGN-AR41L, VGN-AR41M, VGN-AR41S, VGN-AR47G, VGN-AR49G, VGN-AR520E, VGN-AR550E, VGN-AR550U, VGN-AR48C,

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 540,000 đ

Sạc/ Adapter Sony VPCCA16EC VPCCA17EC VPCCA18EC VPCCA26EC VPCCA27EC VPCCA28EC VPCCB17EC VPCCB18EC VPCCB26EC VPCCB28EC VPCEG16EC

Sạc/ Adapter Sony VPCCA16EC  VPCCA17EC VPCCA18EC  VPCCA26EC VPCCA27EC  VPCCA28EC  VPCCB17EC  VPCCB18EC  VPCCB26EC VPCCB28EC VPCEG16EC

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 636,000 đ

Sạc/ Adapter Sony BPS22 VPCEA20 VPCEB10 VPCEB2 VPCEC20 VPCEE20 VPCEF20 VPCEB11FM

Sạc/ Adapter Sony BPS22 VPCEA20 VPCEB10 VPCEB2 VPCEC20 VPCEE20 VPCEF20 VPCEB11FM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 636,000 đ

Sạc/ Adapter Sony VGN-FZ285U/B VGN-FZ280E/B VGN-FZ250E/B VGN-FZ290EBB VGN-FZ11S VGN-FZ11Z VGN-FZ130E

Sạc/ Adapter Sony VGN-FZ285U/B VGN-FZ280E/B VGN-FZ250E/B VGN-FZ290EBB VGN-FZ11S VGN-FZ11Z VGN-FZ130E

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 636,000 đ

Sạc/ Adapter Sony VGN-AW11M/H VGN-AW11S/B VGN-AW11XU/Q VGN-AW11Z/B VGN-AW170C VGN-AW19/Q VGN-AW21M/H

Sạc/ Adapter Sony VGN-AW11M/H VGN-AW11S/B VGN-AW11XU/Q VGN-AW11Z/B VGN-AW170C VGN-AW19/Q VGN-AW21M/H

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 636,000 đ

Sạc/ Adapter Sony BPS9/ BPS10 PCG-5L2L

Sạc/ Adapter Sony BPS9/ BPS10 PCG-5L2L

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 636,000 đ

Sạc Sony 19.5V-4.7A-90W-6.0*4.4

Sạc Sony 19.5V-4.7A-90W-6.0*4.4

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 636,000 đ

FOLLOW US: