Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T470 T470s T570

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T470 T470s T570

Giá Hãng: 402,000 đ

Giá NQ: 350,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Ideapad IdeaPad Y430 V450 V430A V450A Y430A Y430G

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Ideapad IdeaPad Y430 V450 V430A V450A Y430A Y430G

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Lenovo Ideapad Y450 Y450A Y450G Y550 Y550A Y550P

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Lenovo Ideapad Y450 Y450A Y450G Y550 Y550A Y550P

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X300 X301

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X300 X301

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X220 X220I X230 X230I X230S

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X220 X220I X230 X230I X230S

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T440P T540P L440 L540 W540

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T440P T540P L440 L540 W540

Giá Hãng: 402,000 đ

Giá NQ: 350,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T410i T420 T510i T520 L520 L421 T430

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T410i T420 T510i T520 L520 L421 T430

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo L410, L412, L420, L421, L510, L512, L520, T410, T410i, T420, T510, T510i, T520, T520i, W510, W520

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo L410, L412, L420, L421, L510, L512, L520, T410, T410i, T420, T510, T510i, T520, T520i, W510, W520

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T450S X240 X250

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T450S X240 X250

Giá Hãng: 402,000 đ

Giá NQ: 350,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad X200 X200s X201 X201s

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad X200 X200s X201 X201s

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng ThinkPad R60 R60E R61 R61E R61I T60 T60P

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng ThinkPad R60 R60E R61 R61E R61I T60 T60P

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad X61 X61s X60 X60

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad X61 X61s X60 X60

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad R61 T61 R61i T61p R400 T400

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad R61 T61 R61i T61p R400 T400

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng B470 B570 G460 G460A G465 G470 G475 G560 G565 G570 G575

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng B470 B570 G460 G460A G465 G470 G475 G560 G565 G570 G575

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng G430 G430A G430L G430LE G430M G450 G450A G450M G530 G530A G530M N500

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng G430 G430A G430L G430LE G430M G450 G450A G450M G530 G530A G530M N500

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 20V- 3.25A- 65W 7.9mm*5.5mm Chân Kim

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 20V- 3.25A- 65W 7.9mm*5.5mm Chân Kim

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 19V- 3.42A- 65W 5.5mm*2.5mm

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 19V- 3.42A- 65W 5.5mm*2.5mm

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 20V- 3.25A- 65W 5.5mm*2.5mm Chân thường

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 20V- 3.25A- 65W 5.5mm*2.5mm Chân thường

Giá Hãng: 391,000 đ

Giá NQ: 340,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 20V- 4.5A- 90W 7.9mm*5.5mm Chân Kim

Sạc Laptop Chính Hãng Lenovo 20V- 4.5A- 90W 7.9mm*5.5mm Chân Kim

Giá Hãng: 494,000 đ

Giá NQ: 430,000 đ

FOLLOW US: