Adapter / Sạc Laptop Chính hãng Lenovo B50-10 /Ideapad 100 710s / Flex 4-1130 14 15/Yoga 710 510 ADLX65CLGC2A 5A10K78736 20V-3.25A-65W 4.0mm x 1.7mm

Adapter / Sạc Laptop Chính hãng Lenovo B50-10 /Ideapad 100 710s / Flex 4-1130 14 15/Yoga 710 510 ADLX65CLGC2A 5A10K78736 20V-3.25A-65W 4.0mm x 1.7mm

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 520,000 đ

Adapter / Sạc Laptop Chính hãng Lenovo Lenovo IdeaPad 100 100s Yoga 310 Yoga 510 PA-1450-55LL ADP-45DW B 5A10H43630 20V 2.25A 45W 4.0mm x 1.7mm

Adapter / Sạc Laptop Chính hãng Lenovo Lenovo IdeaPad 100 100s Yoga 310 Yoga 510 PA-1450-55LL ADP-45DW B 5A10H43630 20V 2.25A 45W 4.0mm x 1.7mm

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 490,000 đ

Sạc Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6, P51s, T470, T470s, T570, X1 Tablet, X270, X280

Sạc Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6, P51s, T470, T470s, T570, X1 Tablet, X270, X280

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 800,000 đ

Sạc Adapter Laptop chính hãng Lenovo Yoga 3 Pro Miix 2 11, MIIX 2, Yoga 3 11 1170, Yoga 3 14 1470, Miix 700 700-12ISK Ultrabook Tablet 20V 2.0A / 5.2V 2.0A

Sạc Adapter Laptop chính hãng Lenovo Yoga 3 Pro Miix 2 11, MIIX 2, Yoga 3 11 1170, Yoga 3 14 1470, Miix 700 700-12ISK Ultrabook Tablet 20V 2.0A / 5.2V 2.0A

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 750,000 đ

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng Lenovo 3000 Y400

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng Lenovo 3000 Y400

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T440 T440s T450 T450s T460 T550 T560 X240 X250 X260 W550s L450 L460 P50s

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T440 T440s T450 T450s T460 T550 T560 X240 X250 X260 W550s L450 L460 P50s

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc (Adapter) Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T420s, T430s

Sạc (Adapter) Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T420s, T430s

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc (Adapter) Laptop Chính Hãng Lenovo IdeaPad S300 S400 S400U S405

Sạc (Adapter) Laptop Chính Hãng Lenovo IdeaPad S300 S400 S400U S405

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng LENOVO ThinkPad X1 Carbon 3444 3448 3460

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng LENOVO ThinkPad X1 Carbon 3444 3448 3460

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T470 T470s T570

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T470 T470s T570

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Ideapad IdeaPad Y430 V450 V430A V450A Y430A Y430G

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Ideapad IdeaPad Y430 V450 V430A V450A Y430A Y430G

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Lenovo Ideapad Y450 Y450A Y450G Y550 Y550A Y550P

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Lenovo Ideapad Y450 Y450A Y450G Y550 Y550A Y550P

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X300 X301

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X300 X301

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X220 X220I X230 X230I X230S

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad X220 X220I X230 X230I X230S

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T440P T540P L440 L540 W540

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T440P T540P L440 L540 W540

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T410i T420 T510i T520 L520 L421 T430

Sạc/ Adapter  Laptop Chính Hãng Lenovo Thinkpad T410i T420 T510i T520 L520 L421 T430

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo L410, L412, L420, L421, L510, L512, L520, T410, T410i, T420, T510, T510i, T520, T520i, W510, W520

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo L410, L412, L420, L421, L510, L512, L520, T410, T410i, T420, T510, T510i, T520, T520i, W510, W520

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T450S X240 X250

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad T450S X240 X250

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 470,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad X200 X200s X201 X201s

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Lenovo ThinkPad X200 X200s X201 X201s

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 440,000 đ

FOLLOW US: