Sạc Laptop Chính Hãng HP 18.5V- 3.5A- 65W 4.8mm*1.7mm Chân vàng

Sạc Laptop Chính Hãng HP 18.5V- 3.5A- 65W 4.8mm*1.7mm Chân vàng

Giá Hãng: 356,000 đ

Giá NQ: 310,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng HP 19.5V- 3.33A- 65W 4.5mm*3.0mm chân kim

Sạc Laptop Chính Hãng HP 19.5V- 3.33A- 65W 4.5mm*3.0mm chân kim

Giá Hãng: 356,000 đ

Giá NQ: 310,000 đ

Adapter chính hãng HP 65W

Adapter chính hãng HP 65W

Giá Hãng: 356,000 đ

Giá NQ: 310,000 đ

Adapter chính hãng HP 90W

Adapter chính hãng HP 90W

Giá Hãng: 460,000 đ

Giá NQ: 400,000 đ

Adapter chính hãng HP 65W đầu kim

Adapter chính hãng HP 65W đầu kim

Giá Hãng: 356,000 đ

Giá NQ: 310,000 đ

FOLLOW US: