Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 3.34A- 65W 4.5mm*3.0mm Chân Kim Nhỏ

Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 3.34A- 65W 4.5mm*3.0mm Chân Kim Nhỏ

Giá Hãng: 356,000 đ

Giá NQ: 310,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 2.31A- 45W 4.5mm*3.0mm chân kim nhỏ

Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 2.31A- 45W 4.5mm*3.0mm chân kim nhỏ

Giá Hãng: 322,000 đ

Giá NQ: 280,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 4.62A- 90W 4.0mm*1.7mm

Sạc Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 4.62A- 90W 4.0mm*1.7mm

Giá Hãng: 460,000 đ

Giá NQ: 400,000 đ

Adapter Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 3.34A- 65W Đầu Kim Slim

Adapter Laptop Chính Hãng Dell 19.5V- 3.34A- 65W Đầu Kim Slim

Giá Hãng: 356,000 đ

Giá NQ: 310,000 đ

Adapter Chính Hãng Dell 19.5V- 4.62A- 90W Slim Đầu Kim

Adapter Chính Hãng Dell 19.5V- 4.62A- 90W Slim Đầu Kim

Giá Hãng: 460,000 đ

Giá NQ: 400,000 đ

Adapter chính hãng Dell_90W

Adapter chính hãng Dell_90W

Giá Hãng: 460,000 đ

Giá NQ: 400,000 đ

Adapter laptop chính hãng DELL 90W

Adapter laptop chính hãng DELL 90W

Giá Hãng: 460,000 đ

Giá NQ: 400,000 đ

Adapter laptop chính hãng DELL 65W

Adapter laptop chính hãng DELL 65W

Giá Hãng: 456,000 đ

Giá NQ: 310,000 đ

FOLLOW US: