Sạc Dell / Sạc Laptop Dell/ Adapter Laptop Chính Hãng DELL USB C/ TYPE C Dell 20V-3.25A-65W-TYPE C (0val)

Sạc Dell / Sạc Laptop Dell/  Adapter Laptop Chính Hãng DELL USB C/ TYPE C Dell 20V-3.25A-65W-TYPE C (0val)

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 876,000 đ

Sạc / Adapter Laptop Chính Hãng Dell 19.5V-6.67A-130W 4.5MM*3.0MM Oval

Sạc / Adapter Laptop Chính Hãng Dell 19.5V-6.67A-130W 4.5MM*3.0MM Oval

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 780,000 đ

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 17 7737 15 7537

Sạc (Adapter ) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 17 7737 15 7537

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 540,000 đ

Adapter (Sạc) Laptop Chính Hãng Delta Alienware M17x Alienware M17x R2 Alienware M17x R3 Alienware M17x R4 Alienware M18x Precision M4700 M6400 M6500 M6600 M6700 M6800 19.5V- 12.3A-240W

Adapter (Sạc) Laptop Chính Hãng Delta Alienware M17x Alienware M17x R2 Alienware M17x R3 Alienware M17x R4 Alienware M18x Precision M4700 M6400 M6500 M6600 M6700 M6800 19.5V- 12.3A-240W

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 1,140,000 đ

Adapter (Sạc) Laptop chính hãng Dell Latitude E7270 E7440 E7450 E7470 19.5V-4.62A- 90W Oval

Adapter (Sạc) Laptop chính hãng Dell Latitude E7270 E7440 E7450 E7470 19.5V-4.62A- 90W Oval

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 540,000 đ

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Studio 1435 1436 1435 1436 19.5V-3.34A-65W 7.4MM*5.0MM

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Studio 1435 1436 1435 1436 19.5V-3.34A-65W 7.4MM*5.0MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 456,000 đ

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Latitude E7420 E7440 E7450 19.5V-3.34A-65W 7.4MM*5.0MM Oval

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Latitude E7420 E7440 E7450 19.5V-3.34A-65W 7.4MM*5.0MM Oval

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 456,000 đ

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 13z 5323, Vostro 3360 19.5V-3.34A-65W 7.4*5.0

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 13z 5323, Vostro 3360 19.5V-3.34A-65W 7.4*5.0

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 456,000 đ

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 15Z-5523 14Z-5423 19.5V-3.34A-65W 7.4MM*5.0MM

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 15Z-5523 14Z-5423 19.5V-3.34A-65W 7.4MM*5.0MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 456,000 đ

Adapter (Sạc) Laptop Chính Hãng DELL Ultrabook XPS 14

Adapter (Sạc) Laptop Chính Hãng DELL Ultrabook XPS 14

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 456,000 đ

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng DELL Ultrabook XPS 14 L421 L142X 14-L421X

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng DELL Ultrabook XPS 14 L421 L142X 14-L421X

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 540,000 đ

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Latitude 14 5000 E5450 E5550 E5470 E5270

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Latitude 14 5000 E5450 E5550 E5470 E5270

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 456,000 đ

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 11 3000 / 3152 / 3147 / 3148 / 13 7347 / 7348 / 7352

Adapter (sạc) Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 11 3000 / 3152 / 3147 / 3148 / 13 7347 / 7348 / 7352

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 480,000 đ

Sạc (Adapter ) Dell XPS 13 9333 9343 9350 L321X L322X

Sạc (Adapter ) Dell XPS 13 9333 9343 9350 L321X L322X

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 460,000 đ

Sạc/ Adapter Dell Inspiron 7447, 14 7447, 14-7447, 14 7000 7447 19.5V- 3.34A- 65W 7.4MM * 5.0MM

Sạc/ Adapter Dell Inspiron 7447, 14 7447, 14-7447, 14 7000 7447 19.5V- 3.34A- 65W 7.4MM * 5.0MM

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 480,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Dell Latitude E5440 E5540

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Dell Latitude E5440 E5540

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 480,000 đ

Sạc/Adapter Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 17 (3721),(3437) 17R (5721),Vostro 2421 2521,Dell 3537 Inspiron 14 (3421) 14R (5421) 3521 3446 3440 3540 3542

Sạc/Adapter Laptop Chính Hãng Dell Inspiron 17 (3721),(3437) 17R (5721),Vostro 2421 2521,Dell 3537 Inspiron 14 (3421) 14R (5421) 3521 3446 3440 3540 3542

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 480,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Dell Vostro V13 V130

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Dell Vostro V13 V130

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 480,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Dell Latitude 3340/ 3350

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Dell Latitude 3340/ 3350

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 480,000 đ

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng DELL Inspiron N411z N311z 14Z 13Z , Vostro V131R V131D V131 3330

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng DELL Inspiron N411z N311z 14Z 13Z , Vostro V131R V131D V131 3330

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 480,000 đ

FOLLOW US: