Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Asus K450LDV

Sạc/ Adapter Laptop Chính Hãng Asus K450LDV

Giá Hãng: 425,000 đ

Giá NQ: 370,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-3.42A- 65W 4.0mm*1.35mm chân thường

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-3.42A- 65W 4.0mm*1.35mm chân thường

Giá Hãng: 425,000 đ

Giá NQ: 370,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-4.74A- 90W 5.5mm*2.5mm

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-4.74A- 90W 5.5mm*2.5mm

Giá Hãng: 494,000 đ

Giá NQ: 430,000 đ

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-3.42A- 65W 5.5mm*2.5mm

Sạc Laptop Chính Hãng Asus 19V-3.42A- 65W 5.5mm*2.5mm

Giá Hãng: 425,000 đ

Giá NQ: 370,000 đ

FOLLOW US: