Sạc/ Adapter Acer 19V-2.37A-45W-5.5*1.7

Sạc/ Adapter Acer 19V-2.37A-45W-5.5*1.7

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 384,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.27A- 45W 5.5*2.5

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.27A- 45W 5.5*2.5

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.37A-45W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 2.37A-45W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A-65W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A-65W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 432,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 4.74A-90W-3.0*1.1

Sạc/ Adapter Acer 19V- 4.74A-90W-3.0*1.1

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 516,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A- 65W 5.5*1.7

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A- 65W 5.5*1.7

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 408,000 đ

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A- 65W 5.5*2.5

Sạc/ Adapter Acer 19V- 3.42A- 65W 5.5*2.5

Giá Hãng: Liên Hệ

Giá NQ: 432,000 đ

FOLLOW US: